Ngoài nhận được các chương trình khuyến mãi và quà tặng diễn ra thường xuyên, các khách hàng khi mua sắm tại siêu thị Điện máy Đại Thanh còn nhận được chương trình “Thẻ thành viên thân thiết” của công ty.

  1. Cách thức tham gia

Bất kỳ khách hàng nào khi mua sắm tại siêu thị điện máy  Đại Thanh.

  1. Các loại thẻ tích lũy: 3 loại thẻ

– Thẻ Titan:  tặng cho khách hàng khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Đại Thanh

– Thẻ Gold (thẻ vàng): Tổng số tiền tích lũy mua hàng tại Đại Thanh đến 30 triệu đồng

– Thẻ Diamond (thẻ kim cương): Tổng số tiền tích lũy mua hàng tại Đại Thanh từ 50 triệu đồng

  1. Quyền lợi thành viên nhận được thẻ:

Thẻ Tổng số tiền tích lũy Quyền lợi
1.      Thẻ Titan Được tích lũy khi mua hàng
2.      Thẻ Gold (thẻ vàng) 30 triệu Giảm 2% trên giá trị đơn hàng
3.      Thẻ Diamond (thẻ kim cương) 50 triệu Giảm 3% trên giá trị đơn hàng
  1. Lưu ý:

– Thẻ thành viên có giá trị sử dụng trên toàn hệ thống siêu thị Điện máy Đại Thanh.
– Áp dụng Thẻ thành viên cho mọi hình thức mua hàng tại chuỗi siêu thị Điện máy Đại Thanh.

– Thẻ có giá trị không thời hạn.