1. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nha Trang.

Chủ tài khoản: Công ty TNHH thương mại Đại Thanh.

Địa chỉ: 24 Thống Nhất – Vạn Thạnh – Nha Trang – Khánh Hòa

Số tài khoản: 0061.000.801.691

– Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm và đặt hàng.

– Bước 2: Bộ phận bán hàng xác nhận đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

– Bước 3: Bộ phận chuyển hàng kiểm tra và chuyển hàng.

– Bước 4: Khách hàng kiểm tra, nhận hàng và thanh toán

2. Thanh toán tại điểm giao dịch (Khách hàng nhận hàng tại Công ty TNHH thương mại Đại Thanh hoặc tại chi nhánh của công ty):

– Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm và đặt hàng.

– Bước 2: Bộ phận bán hàng xác nhận đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

– Bước 3: Nhân viên thu ngân xác nhận thông tin khách hàng.

– Bước 4: Khách hàng đến chi nhánh của công ty, nơi khách hàng yêu cầu.

– Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán tại quầy thu ngân.

3. Thanh toán tại nhà (Khách hàng nhận hàng tại địa điểm yêu cầu, nhân viên Công ty TNHH thương mại Đại Thanh đi giao hàng theo địa điểm khách hàng yêu cầu và thu tiền):

– Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm và đặt hàng.

– Bước 2: Bộ phận bán hàng xác nhận đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

– Bước 3: Nhân viên thu ngân xác nhận thông tin khách hàng.

– Bước 3: Bộ phận chuyển hàng cử nhân viên đi giao hàng cho khách.

– Bước 4: Khách hàng nhận hàng và thanh toán ngay với nhân viên giao hàng của Công Ty.