1. Quy định về phát hành thẻ

– Thẻ Titan:  được cấp cho mọi khách hàng Đại Thanh  . Và số tiền trong thẻ sẽ được tích lũy ứng với đơn hàng sau mỗi lần mua sắm.

– Thẻ Gold:   Quý khách được nâng cấp lên thẻ Gold nếu số tiền trong thẻ trên 30 triệu và sẽ giảm 2% giá trị đơn hàng mỗi lần mua.

– Thẻ Diamond (thẻ kim cương):   Nếu số tiền trong thẻ tích lũy được trên 50 triệu chúng tôi sẽ cấp cho Quý khách thẻ Diamond và sẽ giảm 3% giá trị đơn hàng mỗi lần mua.

  1. Một số quy định khác

 – Khách hàng sẽ chỉ có thể được tích lũy tiền trong TK nếu xuất trình thẻ cho nhân viên thu ngân trước khi làm thủ tục thanh toán.

– Nếu trong trường hợp khách hàng trả lại hàng mua thì điểm tích lũy trong tài khoản của khách hàng sẽ tự động bị khấu trừ tương đương với giá trị hàng trả lại.

– Điểm tích lũy sẽ chỉ được cộng vào trong tài khoản của khách hàng khi chứng từ mua hàng đã được hoàn tất.

– Nếu khách hàng lần đầu mua hàng mà chưa có thẻ Titan nhưng số tiền mua hàng tương đương với số điểm theo quy định thì cũng sẽ được cấp ngay thẻ Gold hoặc Vip