1
Bạn cần hỗ trợ?

panasonic INVERTER 1 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9VKH-8

9.990.000đ
9.990.000đ

-7%

panasonic INVERTER 1 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

11.990.000đ
12.990.000đ

-4%

panasonic INVERTER 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12TKH-8

12.990.000đ
13.590.000đ

-2%

panasonic INVERTER 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8

14.590.000đ
14.990.000đ

-4%

panasonic 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12VKH-8

10.490.000đ
10.990.000đ

-2%

panasonic 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12SKH-8

9.990.000đ
10.290.000đ

-7%

panasonic 1 HP

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9VKH-8

8.290.000đ
8.990.000đ

-16%

panasonic 2 HP

Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18VKH-8

16.790.000đ
19.990.000đ