1
Bạn cần hỗ trợ?

-5%

panasonic INVERTER 1 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9VKH-8

9.490.000đ
9.990.000đ

-10%

panasonic INVERTER 1 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

11.590.000đ
12.990.000đ
* 3 khuyến mãi trị giá 500.000₫
  • Quà Tặng

-4%

panasonic INVERTER 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12TKH-8

12.990.000đ
13.590.000đ

-6%

panasonic INVERTER 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8

13.990.000đ
14.990.000đ

-8%

panasonic 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12VKH-8

10.090.000đ
10.990.000đ

-2%

panasonic 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12SKH-8

9.990.000đ
10.290.000đ

-11%

panasonic 1 HP

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9VKH-8

7.990.000đ
8.990.000đ

-20%

panasonic 2 HP

Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18VKH-8

15.990.000đ
19.990.000đ
* 3 khuyến mãi trị giá 500.000₫
  • Quà Tặng

-4%

panasonic Máy lạnh Panasonic

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-U9VKH-8

10.490.000đ
10.990.000đ

-3%

panasonic INVERTER 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12VKH-8

11.590.000đ
11.990.000đ

panasonic INVERTER 1 HP

Máy lạnh Panasonic INVERTER 1 HP CU/CS-XPU9WKH

9.790.000đ

-15%

panasonic 1 HP

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8

7.990.000đ
9.490.000đ
* 5 khuyến mãi trị giá 1.049.000₫
  • Quà Tặng

-14%

panasonic INVERTER 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12VKH-8

12.790.000đ
14.990.000đ

-17%

panasonic 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12WKH-8

9.900.000đ
11.990.000đ
* 5 khuyến mãi trị giá 1.049.000₫
  • Quà Tặng

-14%

panasonic INVERTER 2 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XPU18WKH-8

17.990.000đ
20.990.000đ
* 5 khuyến mãi trị giá 950.000₫
  • Quà Tặng

-7%

panasonic INVERTER 1.5 HP

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12WKH

11.990.000đ
12.990.000đ