1
Bạn cần hỗ trợ?

-9%

sharp INVERTER 1 HP

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9VEW/AU-X9VEW

7.490.000đ
8.290.000đ

-2%

sharp INVERTER 1.5 HP

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12VEW/AU-X12VEW

9.290.000đ
9.490.000đ

sharp 1 HP

Máy lạnh Sharp 1 HP AH-A25UEW ()

5.990.000đ

-4%

sharp INVERTER 2 HP

Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-X18VEW/ AU-X18VEW

14.290.000đ
14.990.000đ

sharp 1.5 HP

Máy lạnh Sharp 1.5 HP AH-A12UEW

7.790.000đ

sharp INVERTER 1 HP

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9UEW

7.790.000đ

sharp INVERTER 1.5 HP

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13UHW

10.690.000đ

-16%

sharp INVERTER 1 HP

Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10VXW/AU-X10VXW

10.490.000đ
12.490.000đ