1
Bạn cần hỗ trợ?

-21%

panasonic INVERTER 405 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BX468GKVN (405 lít)

15.990.000đ
20.290.000đ

-25%

panasonic INVERTER 491 LÍT

Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-CY558GKV2 (491 lít)

22.990.000đ
30.990.000đ

-7%

panasonic INVERTER 238 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BL267VSV1 (238 lít)

5.790.000đ
6.290.000đ

-20%

panasonic INVERTER 491 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-CY558GXVN (491 lít)

23.990.000đ
29.990.000đ

-27%

panasonic INVERTER 366 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BL389PSVN (366 lít)

8.490.000đ
11.790.000đ

-15%

panasonic INVERTER 494 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter 494 lít NR-CY550GKVN

25.490.000đ
29.990.000đ

-12%

panasonic INVERTER 255 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV288GKV2 (255 lít)

10.990.000đ
12.490.000đ

-9%

panasonic INVERTER 550 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600MBVN

38.990.000đ
43.090.000đ

-14%

panasonic INVERTER 267 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BL308PSVN (267 lít)

5.990.000đ
6.990.000đ

-2%

panasonic INVERTER 290 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV328GKV2 (290 lít)

13.590.000đ
13.990.000đ

-22%

panasonic INVERTER 268 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BL300PSVN (268 lít)

6.990.000đ
8.990.000đ

panasonic INVERTER 363 LÍT

Tủ lạnh Inverter Panasonic NR-BD418GKVN (363 lít)

15.490.000đ
10.990.000đ

-2%

panasonic INVERTER 407 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BX418VSVN (407 lít)

12.990.000đ
13.390.000đ

-12%

panasonic INVERTER 306 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BL340PKVN (306 lít)

10.390.000đ
11.900.000đ

-11%

panasonic INVERTER 322 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

15.990.000đ
17.990.000đ

-6%

panasonic INVERTER 322 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN

13.290.000đ
14.190.000đ

-14%

panasonic INVERTER 268 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN

8.990.000đ
10.490.000đ

-8%

panasonic INVERTER 255 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280GKVN

11.990.000đ
13.090.000đ

-19%

panasonic INVERTER 255 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

11.290.000đ
13.990.000đ

-9%

panasonic INVERTER 360 LÍT

Tủ lạnh Panasonic Inverter 360 lít NR-BW415VNVN

9.990.000đ
10.990.000đ