1
Bạn cần hỗ trợ?

-9%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX Inverter PNM - 59AF3 (590 lít)

11.790.000đ
12.990.000đ

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX Inverter PNM - 39AF3 (390 lít)

7.790.000đ

-14%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX Inverter PNM - 49WF3 (490 lít)

8.590.000đ
9.990.000đ

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX Inverter PNM - 39WF3 (390 lít)

7.590.000đ

-8%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX Inverter PNM - 59WF3 (590 lít)

11.890.000đ
12.990.000đ

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát Pinimax Inverter 290 lít PNM - 29WF3

7.390.000đ

-4%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX PNM - 69AF3 (Inverter)

13.890.000đ
14.490.000đ

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX PNM - 89AF

14.690.000đ

-6%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX PNM - 69WF3 (Inverter)

13.990.000đ
15.000.000đ

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX PNM - 29AF3 (Inverter)

7.290.000đ