1
Bạn cần hỗ trợ?

-10%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX Inverter PNM - 59AF3 (590 lít)

12.590.000đ
13.990.000đ

-6%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX Inverter PNM - 39AF3 (390 lít)

8.390.000đ
8.990.000đ

-8%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX Inverter PNM - 49WF3 (490 lít)

9.190.000đ
9.990.000đ

-5%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX PNM - 69AF3 (Inverter)

14.890.000đ
15.690.000đ

-5%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX Inverter PNM - 59WF3 (590 lít)

12.690.000đ
13.390.000đ

-9%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX Inverter PNM - 39WF3 (390 lít)

8.490.000đ
9.390.000đ

-8%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát Pinimax Inverter 290 lít PNM - 29WF3

7.990.000đ
8.690.000đ

-16%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX PNM - 29AF3 (Inverter)

8.590.000đ
10.290.000đ

-11%

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX PNM - 69WF3 (Inverter)

14.990.000đ
16.990.000đ