1
Bạn cần hỗ trợ?

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX Inverter PNM - 39AF3 (390 lít)

7.390.000đ

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX Inverter PNM - 39WF3 (390 lít)

7.490.000đ

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát PINIMAX Inverter PNM - 49WF3 (490 lít)

8.190.000đ

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông PINIMAX Inverter PNM - 59AF3 (590 lít)

11.190.000đ

pinimax Tủ đông Pinimax

Tủ đông mát Pinimax Inverter 290 lít PNM - 29WF3

6.990.000đ