1
Bạn cần hỗ trợ?

-20%

alaska Tủ đông Alaska

Tủ đông mát Alaska Inverter FCA4600CI (450Lit)

10.390.000đ
12.990.000đ

alaska Tủ đông Alaska

Tủ đông mát Alaska BCD3068C (250 lít)

7.390.000đ

-13%

alaska Tủ đông Alaska

Tủ đông Alaska BD 300C (300L)

7.790.000đ
8.990.000đ

alaska Tủ đông Alaska

Tủ đông Alaska 210 lít IF21

8.690.000đ
8.100.000đ