1
Bạn cần hỗ trợ?

-10%

electrolux INVERTER 460 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 460 Lít ETB4600B-H

14.390.000đ
15.990.000đ

-22%

electrolux INVERTER 275 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter EBB2802H-H (275 lít)

6.990.000đ
8.990.000đ

-1%

electrolux INVERTER 536 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 536 lít ETB5400B-G

16.990.000đ
17.290.000đ

-2%

electrolux INVERTER 350 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 350 Lít ETB3700H-H

9.290.000đ
9.490.000đ

-2%

electrolux INVERTER 260 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter ETB2802H-H (260 lít)

6.790.000đ
6.990.000đ

-29%

electrolux INVERTER 350 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter ETB3700H-A (350 lít)

8.490.000đ
11.990.000đ

-23%

electrolux INVERTER 250 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter EBB2802H-A (250 lít)

6.890.000đ
8.990.000đ

-15%

electrolux INVERTER 350 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 350 Lít EME3500BG

8.490.000đ
9.990.000đ

-28%

electrolux INVERTER 450 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 450 Lít EBE4502GA

11.990.000đ
16.690.000đ

electrolux Tủ lạnh Electrolux

Tủ lạnh Electrolux Inverter 210 lít ETB2102BG

5.490.000đ

electrolux INVERTER 532 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter ETB5702AA-RVN (532 lít)

12.490.000đ

-16%

electrolux INVERTER 460 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 460 Lít ETB4600B-G

11.990.000đ
14.290.000đ

electrolux INVERTER 340 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter EME3700H-A (340 lít)

11.290.000đ

-10%

electrolux INVERTER 320 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 320 Lít ETB3200GG

8.990.000đ
9.990.000đ

-3%

electrolux INVERTER 320 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter ETB3400H-H (320 lít)

7.990.000đ
8.290.000đ