1
Bạn cần hỗ trợ?

-10%

electrolux INVERTER 460 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 460 Lít ETB4600B-H

14.390.000đ
15.990.000đ

-22%

electrolux INVERTER 275 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter EBB2802H-H (275 lít)

6.990.000đ
8.990.000đ

-1%

electrolux INVERTER 536 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 536 lít ETB5400B-G

16.990.000đ
17.290.000đ

-23%

electrolux INVERTER 250 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter EBB2802H-A (250 lít)

6.890.000đ
8.990.000đ

-29%

electrolux INVERTER 350 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter ETB3700H-A (350 lít)

8.490.000đ
11.990.000đ

-2%

electrolux INVERTER 260 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter ETB2802H-H (260 lít)

6.790.000đ
6.990.000đ

-15%

electrolux INVERTER 350 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 350 Lít EME3500BG

8.490.000đ
9.990.000đ

-2%

electrolux INVERTER 350 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 350 Lít ETB3700H-H

9.290.000đ
9.490.000đ

-28%

electrolux INVERTER 450 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 450 Lít EBE4502GA

11.990.000đ
16.690.000đ

-16%

electrolux INVERTER 460 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 460 Lít ETB4600B-G

11.990.000đ
14.290.000đ

electrolux INVERTER 532 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter ETB5702AA-RVN (532 lít)

12.490.000đ

electrolux Tủ lạnh Electrolux

Tủ lạnh Electrolux Inverter 210 lít ETB2102BG

5.490.000đ

electrolux INVERTER 340 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter EME3700H-A (340 lít)

11.290.000đ

-10%

electrolux INVERTER 320 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter 320 Lít ETB3200GG

8.990.000đ
9.990.000đ

-3%

electrolux INVERTER 320 LÍT

Tủ lạnh Electrolux Inverter ETB3400H-H (320 lít)

7.990.000đ
8.290.000đ