1
Bạn cần hỗ trợ?

-100%

sanaky Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky 160 lít VH168K

7.020.000đ

-100%

sanaky Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky Inverter 300 lít VH308K3

10.120.000đ

-100%

sanaky Tủ mát Sanaky

TỦ MÁT SANAKY VH358KL

10.190.000đ

-13%

sanaky Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky Inverter VH3089K3 (300 lít)

11.990.000đ
13.890.000đ

-21%

sanaky Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky Inverter VH2589K3 (240 lít)

10.990.000đ
13.990.000đ

-13%

sanaky Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky VH3589K (350 lít)

11.990.000đ
13.890.000đ

-16%

sanaky Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky VH2589K (240 lít)

9.990.000đ
11.990.000đ

-17%

sanaky Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky Inverter VH4089K3 (400 lít)

13.990.000đ
16.990.000đ

-12%

sanaky Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky Inverter VH3589K3 (350 lít)

12.990.000đ
14.790.000đ