1
Bạn cần hỗ trợ?

-24%

samsung INVERTER 680 LÍT

Tủ lạnh SBS Samsung Inverter RS62R5001B4/SV (680 lít)

18.990.000đ
24.990.000đ

-21%

samsung INVERTER 216 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 216 lít RT19M300BGS/SV

5.490.000đ
6.990.000đ

-21%

samsung INVERTER 307 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter RB30N4180B1/SV (307 lít)

12.490.000đ
15.990.000đ

-6%

samsung INVERTER 308 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 308 lít RT29K5012S8/SV

8.390.000đ
8.990.000đ

-20%

samsung INVERTER 243 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 243 lít RT22M4033S8/SV

5.990.000đ
7.490.000đ

-20%

samsung INVERTER 276 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV

10.590.000đ
13.390.000đ

-14%

samsung INVERTER 308 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 308 lít RT29K5532S8/SV

7.990.000đ
9.390.000đ

-20%

samsung INVERTER 310 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010S8/SV

11.490.000đ
14.490.000đ

-14%

samsung INVERTER 660 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 660 lít RS64R5101SL/SV

32.490.000đ
37.900.000đ

-18%

samsung INVERTER 264 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 264 lít RT25M4033S8/SV

7.090.000đ
8.690.000đ

-5%

samsung INVERTER 660 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 660 lít RS64R53012C/SV

39.390.000đ
41.900.000đ

-5%

samsung INVERTER 327 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 327 lít RT32K5932S8/SV

10.290.000đ
10.890.000đ

-10%

samsung INVERTER 514 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 514 lít RT50K6631BS/SV

17.690.000đ
19.790.000đ

-16%

samsung INVERTER 586 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 586 lít RT58K7100BS/SV

14.990.000đ
17.990.000đ

-13%

samsung INVERTER 394 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 394 lít RT38K5982DX/SV

15.090.000đ
17.390.000đ

-21%

samsung INVERTER 375 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 375 lít RT35K5982S8/SV

11.990.000đ
15.290.000đ

-22%

samsung INVERTER 394 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 394 lít RT38K5982SL/SV

12.990.000đ
16.690.000đ

-12%

samsung INVERTER 330 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 330 lít RT32K5532S8/SV

8.990.000đ
10.290.000đ

-14%

samsung INVERTER 453 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 453 lít RT43K6631SL/SV

14.490.000đ
16.990.000đ

-7%

samsung INVERTER 375 LÍT

Tủ lạnh Samsung Inverter 375 lít RT35K5982BS/SV

14.990.000đ
16.290.000đ